Na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska można zapoznać się z publikacją „Zwierzęta konfliktowe w miastach”. Omówiono w niej pojawiający się problem zwierząt zamieszkujących miasta, które często nie tylko uprzykrzają życie ludziom, ale przyczyniają się do konkretnych szkód.

Jeden z rozdziałów poświęcony jest gołębiom, które bardzo dobrze przystosowały się do środowiska miejskiego, bez trudu znajdując pokarm wśród śmieci wyrzucanych przez człowieka, jak również za sprawą ich dokarmiania, które wciąż jest powszechnym zjawiskiem.
Ptaki podczas gniazdowania powodują niestety silne zabrudzenie przestrzeni swoimi odchodami czy piórami. Zdarza się również, że w pobliżu gniazd obok młodych znajdujemy martwe dorosłe osobniki. To wszystko powoduje konieczności regularnego sprzątania uciążliwych nieczystości.

Warto wiedzieć, że gołąb na sobie przenosi pasożyty i drobnoustroje, a także kleszcze obrzeżki, które niekiedy mogą przechodzić na ludzi powodując zagrożenie reakcją alergiczną.

Inne choroby, które mogą być przenoszone przez „latające szczury” to: aspergiloza, obrzeżek gołębi („gołębi kleszcz”), borelioza, salmonelloza, robaczyca.

Z tekstem publikacji omawiającym problem dzikich zwierząt w miastach, można się zapoznać pod adresem http://gorzow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14049/RDOS_Gorzow_publikacja_zwierzeta_konfliktowe.pdf

Dodaj komentarz