Balkon z zabrudzony odchodami.
Oczyszczenie balkonu wraz z wywozem rzeczy.
Mały balkon w bloku mieszkalnym o nie wielkim zabrudzeniu.
Oczyszczenie balkonu długotrwale zabrudzonego.
Parapet zabrudzony ptasimi odchodami.
Oczyszczenie strychu zabrudzonego i zasiedlonego przez ptaki.
Balkon oddany dla gołębi po kilku latach ich bytności.
Kompleksowe czyszczenie balkonu.
Usunięcie zabrudzonych przez ptaki rzeczy, sprzątanie.