Gołębie, to rodzina średniej wielkości ptaków, które są obecnie stałym elementem miejskiego krajobrazu i zaliczane do najczęściej wymienianych jako tzw. zwierzęta konfliktowe w miastach. Na świecie zidentyfikowano ok 310 gatunków, natomiast w Polsce dominuje 5 gatunków (gołąb skalny, siniak, grzywacz, sierpówka, turkawka).

Z wyżej wymienionych najliczniejszą populacją żyjącą w miastach jest właśnie gołąb skalny. Przez ostanie dziesięciolecie, krzyżując się z innymi gatunkami stał się gołębiem miejskim, który wykorzystując dynamiczny rozwój metropolii ptak dostosował się do egzystencji nawet na pozbawionych zieleni obszarach miasta. Środowisko miejskie jest dla nich bardzo korzystne ze względu na małą liczbę drapieżników atakujących i gniazda np.: kuny, łasice. Innym elementem sprzyjającym przebywanie w miastach jest wyższa temperatura korzystna w czasie lęgowy. Gołębie miejskie są ptakami, które budzą wiele kontrowersji. W większość akceptujemy je jako element miejskiej fauny, z drugiej strony powodują one negatywne emocje zwłaszcza u osób u których powodują szkody postaci zabrudzenia odchodami.
Jeden ptak potrafi wytworzyć w ciągu roku ok 12 kg odchodów, głownie pozostawiając je w miejscach w których przesiaduje. Odchody ptaków zawierają kwas moczowy, który pozostając w dłuższy kontakcie z podłożem może powodować trwałe zniszczenie lub zmianę barwy powierzchni.

Zagrożenia i choroby:
Jednym z głównych problemów związanych z obecnością gołębi, to przenoszone przez nie wirusy i bakterii, a ponieważ żyją blisko nas zwiększa się możliwość transmisji patogenów mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Gołębie kleszcze, obrzeżki.
Żeruje na ptakach żywiąc się ich krwią, mogą przechodzić na ludzi i ich kąsać, a jego ugryzienie może spowodować nie tylko reakcję alergiczną, ale także być źródłem zakażenia innymi groźnymi chorobami – np. boreliozą, salmonelloza, odkleszczowym zapaleniem mózgu.

Aspergiloza
Szczególnie groźna u osób z osłabioną odpornością powoduje silny kaszel i duszności, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić wywołać gorączkę, ból opłucnowy, krwioplucie;

Borelioza
Może wystąpić po pogryzieniu przez obrzeżka gołębiego. Uwaga, ważne by zauważeniu ugryzienia udać się do specjalisty, ponieważ nierozpoznana borelioza może do prowadzić do w dłuższym okresie czasu do powstania niebezpiecznych powikłań jakimi są zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mięśnia sercowego.

Robaczyce.
To typowa choroba wywołana przez pasożyty. Organizm gołębi często jest nosicielem nicieni, glisty oraz tasiemców. Do najczęściej pojawiających się objawów należy kaszel, napady duszności oraz zapalenie oskrzeli i płuc, a także wymioty czy biegunki. Szczególnie narażone są osoby o obniżonej odporności.

Czyszczenie powierzchni z ptasich odchodów, tel. 504-746-203, Wrocław.

http://sprzataniepogolebiach.pl/kontakt/